เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล สำหรับงาน พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์

https://www.youtube.com/user/satidream

รวมลิงค์ข้อมูล พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

http://www.watampawan.com/

เวปวัดอัมพวันเพื่องานพระเจดีย์สิงหจริยาณุสรณ์

https://www.amphawan.net/

เวปประชาสัมพันธ์หลักของวัดอัมพวัน

http://www.jarun.org/

เวปที่ศิษยานุศิษย์จัดทำถวายหลวงพ่อจรัญ  รวมหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย

http://www.veruwan.com/

เวปศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

http://www.palipage.com/watam/piyapan2/

เวปรวมหนังสือของหลวงพ่อจรัญ

http://www.palipage.com/watam/piyapane/index.html

เวปภาษาอังกฤษ ของหนังสือกฏแห่งกรรม

http://www.fungdham.com/sound/jarun.html

เสียงธรรมหลวงพ่อจรํญ  รวมคลิปวีดีโอ ซีดี  MP3

 

Facebook

https://www.facebook.com/amphwan/

วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

https://www.facebook.com/amphawantemple/

วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

https://www.facebook.com/Aiaoonamphawan/

ไออุ่นวัดอัมพวัน

 

Youtube

https://www.youtube.com/user/satidream

Youtube รวมวีดีทัศน์หลวงพ่อจรัญ

 https://www.youtube.com/channel/UCbsAy6SdVYOGgd2TZwNde8Q/videos

MP3 รวมประวัติ หลักธรรมคำสอนของหลวพ่อจรัญ  โดยเสียงอ่านของแก้วเสียงธรรม

 

http://www.watampawan.com/16630113/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8Cส่วนที่ ๒. บูรพาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ

ส่วนที่ ๓. วิปัสสนากรรมฐาน

ส่วนที่ ๔. อัฐบริขาร

ส่วนที่ ๕. บทสวดพุทธคุณ พาหุง มหากาฯ

ส่วนที่ ๖. วัตถุมงคล

ส่วนที่ ๗. ประวัติการดำเนินการก่อสร้าง พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์

๘. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สื่อต่างๆของหลวงพ่อ ทั้

งหลักธรรมคำสอน งานเขียนธรรม หนังสือ ซีดี วีดีทัศน์ เวปไซต์ เฟสบุ๊ก ฯลฯ

ส่วนที่ ๙. รางวัล และผลงานด้านต่างๆ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์

ส่วนที่ ๑๐. พระเมตตาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ต่อ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี