ประวัติพระธรรมสิงหบุราจารย์

 ประวัติและผลงาน

พระธรรมสิงหบุราจารย์

อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

    ชื่อ พระธรรมสิงหบุราจารย์  ฉายา  ฐิตธมฺโม 

ที่อยู่   วัดอัมพวัน  ตำบลพรหมบุรี   อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

รหัสไปรษณีย์ 16160

โทรศัพท์       0-3659-9175        โทรสาร   0-3659-9159

 

ประวัติส่วนตัว

        พระธรรมสิงหบุราจารย์  อายุ  ๘๗  ปี  พรรษา  ๖๖

สถานะเดิม

        ชื่อ จรัญ  นามสกุล  จรรยารักษ์  เกิด  4   8  ปีมะโรง  ตรงกับวันพุธที่ 15  สิงหาคม  ..2471  บิดาชื่อ  แพ  จรรยารักษ์  มารดาชื่อ  เจิม  สุขประเสริฐ  ที่บ้านม่วงหมู่  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นบุตรคนที่  5 ในจำนวนพี่น้อง  10  คน

อุปสมบท

        อุปสมบทเมื่อ   5   8  ปีชวด  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่  15 กรกฎาคม พ.. 2491 

        วัดพรหมบุรี  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

        พระอุปัชญาย์  พระครูพรหมจริยคุณ  วัดแจ้งพรหมนคร  ตำบลต้นโพธิ์   อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

        พระกรรมวาจาจารย์  พระปลัดกิมเฮง  วัดพุทธาราม  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

        พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการช่อ  วัดพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

การศึกษา

        การศึกษาทางโลก

                        พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนทางโลกดังนี้

1.             สามัญศึกษา  ได้ศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

1.1      โรงเรียนประชาบาลวัดศรัทธาภิรม

1.2      โรงเรียนวัดพรหมสาคร

1.3      โรงเรียนสิงหวิทยายน

1.4      โรงเรียนศิริสุทโธ

1.5      โรงเรียนสุวิทดารามาศ  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ..2487

2.             ศึกษาดนตรีไทย  ได้ศึกษาดนตรีไทยปี่พาทย์มอญ  แตรวงเครื่องสาย และการประพันธ์บทขับร้องจากโยมบิดา  และโยมปู่ (..หลวงธารา)  ต่อมา พ..หลวงธาราได้นำเข้าฝากตัวกับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนนายตำรวจศึกษาอยู่ประมาณ 1 เดือน จึงขอลาออก เนื่องจากไม่ถูกอัธยาศัยในวิชานี้

             การศึกษาทางธรรม

                                พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้                        

                                .. 2491  ศึกษาพระธรรมวินัย และสอบนักธรรมตรีได้ ที่วัดพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                                .. 2492 สอบนักธรรมโทสนามหลวงได้ ที่วัดแจ้งพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี

                                .. 2492  ศึกษาวิชากรรมฐานกับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม  พุทธสโร) วัดหนองโพ  อำเภอหนองโพ  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะเวลา  6  เดือน

                                .. 2493  ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อลี  ธม.มธโร  วัดอโศการาม  จังหวัดสมุทรปราการ  และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร (เส็ง  ปุสโส)  วัดเขาสวนกวาง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

                                .. 2495 ศึกษาทำเครื่องลางของขลัง น้ำมันมนต์ กับหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระครูวินิตสุตคุณ (หลวงพ่อสนั่น)  วัดเสาธงทอง  จังหวัดอ่างทองหลวงพ่อจาด  วัดบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

                                .. 2496  ศึกษาวิชาสมถกรรมฐานกับพระภาวนาโกศลเถร (สด จันทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร

                                ..2497  ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  กับเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทธิ)  อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  อดีตเจ้าคณะภาค 5  และรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  ยุวราชรังสฤษดิ์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร

                                ..2498  ฟังเทศน์ลำดับญาณ พร้อมกับพระภาวนาโกศลเถร(สด จันทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  โดยอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) ซึ่งมานั่นกรรมฐานที่

วัดมหาธาตุฯ

                                ศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชฯ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

                                ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิต กับ พ.. ชม  สุคันธรัตน

                                เดินธุดงค์รอนแรมหาที่สงบ  เพื่อจำศีลภาวนาตามป่าเขาลำเนาไพร  ทั้งทางภาคเหนือ และภาคอีสาน จนพบหลวงพ่อดำ หรือหลวงพ่อในป่า จังหวัดขอนแก่น

                                ..2516  เดินธุดงค์ที่จังหวัดน่าน หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่า ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้ ขณะนั้นพระธรรมสิงหบุราจารย์ มีอายุ 45 ปี

หน้าที่การงานหรืออาชีพ (อดีต ปัจจุบัน)

                พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ โดยสรุปมีดังนี้

..2495    สอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดพรหมบุรี  อำเภอพรหมบุรี

                      จังหวัดสิงห์บุรี

..2499    พระพิมลธรรม (อาจ  อาสภเถระ)  ให้ไปช่วยงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

                      ช่วยอยู่ครึ่งปี

..2500    รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  ตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

..2501    ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดจรัญ  ฐิตธม.โม  ในฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมประยุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (แต่มาประจำอยู่ที่สำนัก

                      วัดอัมพวัน)  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  .. 2501  และพระพิมลธรรม ได้มีจดหมายให้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมได้   กุฎิกรรมฐานหลังแรก   นางสอิ้ง  เป็นผู้สร้าง (พระครูภาวนาวิสุทธิ์  2530 : 66)

.. 2511   ได้รับสมณศักดิ์เป็น  พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี  ที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  .. 2511

.. 2516   ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครู  เทียบผู้ช่วยพระอารามหลวงชั้นเอก 

                      ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน

.. 2517   รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

.. 2518   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

.. 2519   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

.. 2525   ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

..2531    ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะที่  พระภาวนาวิสุทธิคุณเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.. 2531

.. 2535   ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระราชสุทธิญาณมงคล  ศรีพหลนราทร  ธรรมิกคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.. 2535   ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ  และพระศาสนาเป็นกรณีพิเศษ

.. 2541   ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์  .. 2541

.. 2542   ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ 19  กรกฎาคม  .. 2542

.. 2544   ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น  พระราชาคณะที่ พระเทพสิงหบุราจารย์  ภาวนาวิธานโกศล  วิมลธรรมานุสิฐ  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี   เมื่อวันพุธที่  5  ธันวาคม  2544

. 2547    ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระธรรมสิงหบุราจารย์  ภาวนาปฏิภาณโกศล  โสภณธรรมานุสิฐ  พิพัฒนกิจสุนทร  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2547

 งานโครงการต่าง ๆ

นอกจากการปฏิบัติงานตามแนวทางภารกิจของวัดแล้ว  พระธรรมสิงหบุราจารย์  ยังได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการ  ในแต่ละช่วงระยะเวลาและนอกจากการดำเนินการตามนโยบายแล้ว พระธรรมสิงหบุราจารย์  ยังได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจิตเกิดปัญหาสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น โครงการต่าง ๆ ดังนี้

                1. ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

1.1)               พัฒนาวัดอัมพวัน  จนได้รับการคัดเลือกเป็น  วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.. 2512

ตาม โครงการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักร  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

1.2)               พัฒนาวัดอัมพวัน  จนได้รับการคัดเลือกเป็น  วัดพัฒนาดีเด่น  .. 2513

ตามโครงการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักร  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

                2.  ปฏิบัติตามศักยภาพของวัด

2.1)                เป็นค่ายพัฒนาจิตใจสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.2)                เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก ณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ปี พ.. 2533

2.3)      จัดทำโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มีผู้แทนคณะปฏิบัติธรรมกล่าวอาศิรวาท และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  บทพระธัมจักร

กัปวัตตนสูตร  ถวายเป็นพระราชกุศล  นอกจากนี้ อุบาสก  อุบาสิกา  และประชาชนทั่วไป ยังได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000.-บาท  ซึ่งโครงการนี้จัดทำทุกวันที่ 5 ของเดือน  ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.. 2541 จนถึงวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.. 2542 และตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2548 – 2549 ซึ่งกำลังดำเนินการ เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี  โดยดำเนินการที่วัดอัมพวัน  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

2.4)                โครงการบรรพชาสามเณร  และโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัม  เป็น

โครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  โดยโครงการบรรพชาสามเณรเป็นโครงการที่นำนักเรียนชายในพระราชานุเคราะห์  มาบรรพชาในภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 15 วัน  ให้ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติหลักในการครองตน  อยู่ในระเบียบวินัยและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ส่วนโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัม (ศีลจาริณี  หรือบวชชีพราหมณ์) รับนักเรียนหญิงในพระราชานุเคราะห์ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มาข้าศึกษาอบรมความรู้ทางพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรม ทั้ง 2 โครงการจัดขึ้นที่วัดอัมพวัน

2.5)                โครงการสามเณรใจเพชร  เป็นโครงการที่ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ

ไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือน จัดขึ้นระหว่างปลายเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยรับเยาวชนชายอายุ 13 ปีขึ้นไป  เข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรใจเพชร  ที่ต้องอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด  มีจริยวัตรที่ดีงาม และปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  ซึ่งผลของการเข้าร่วมโครงการนี้  ทำให้เยาวชนได้สัมผัสความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม  การรู้จักใช้สติให้เป็นประโยชน์  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต

2.6)                โครงการสู่ร่มกาสาวพัสตร์  เป็นการอบรมพระภิกษุนวกะเกี่ยวกับภาคปริยัติ

 ได้แก่ ประโยชน์ของการบวช  กฎแห่งกรรม  ผลกรรมข้ามชาติ  มงคลชีวิต  หน้าที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน  วิธีทำบุญในพระพุทธศาสนา  ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ  ส่วนภาคปฏิบัติ ได้แก่  ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีของชาวพุทธ  ฝึกจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่าง ๆ  ฝึกสวดมนต์ทำวัตร เช้า เย็น

ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่วัดอัมพวัน โดยมอบหมายให้พระครูปัญญาประสิทธิคุณ  รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  เป็นผู้ดูแลและได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2543

2.7)                โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  ร่วมกับ

โรงเรียนตำรวจภูธร  4  จังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา  เพื่อสร้างเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  แก่ข้าราชการตำรวจ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.8)                โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  เป็นโครงการที่

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  ได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยจัดให้  ครู อาจารย์ ในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น    เข้ารับการอบรม ทั้งหมด

60 รุ่น รุ่นละประมาณ 200 คน  ซึ่งทุกรุ่นได้ดำเนินกิจกรมทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระเบียบการปฏิบัติและศาสนพิธี  เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

2.9)                โครงการแสงธรรมนำชีวิต  เป็นการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมอบรมสมาธิ  บรรยายหลักธรรมแก่เยาวชนที่ติดยาเสพติด  หรืออยู่ในระหว่างการรักษา  ที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาบำบัดรักษา จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน โครงการนี้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2.10)         โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในพุทธประวัติ  ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน โดย

ความร่วมมือของสำนักงานป่าไม้จังหวัดขอนแก่น  นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรมคณะกรรมการศูนย์ และชาวบ้านจากหมู่บ้านรอบ ๆ ศูนย์ ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ตลอดจนร่วมมือในการดูแลรักษา จนได้รับรางวัล โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2542

2.11)         โครงการธรรมเกษตรยั่งยืน  เป็นโครงการที่จัดทำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบผสมผสาน  และการเกษตรแบบพอเพียง  แก่ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกรรมฐาน   และผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้มีความรู้เรื่องพันธุ์พืชการพัฒนาการเกษตรพืชผัก

สวนครัวที่ปลอดสารพิษ  ปรับปรุงพื้นที่สำหรับการปลูกป่าถาวร  ปลูกต้นไม้สมุนไพรพืชมงคล

2.12)         จัดทำคำกลอนสอนจิต  คติธรรม  ติดไว้ตามไม้ยืนต้นในวัด

7. รางวัลที่เคยได้รับ

.. 2528   รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

หน่วยงานผู้มอบ  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ                         

.. 2529   รางวัล นักพัฒนาดีเด่น  แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

                             หน่วยงานผู้มอบ  สำนักนายกรัฐมนตรี

.. 2534   รางวัล ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2533

                   หน่วยงานผู้มอบ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

.. 2534  รางวัล  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                      หน่วยงานผู้มอบ  สำนักนายกรัฐมนตรี

.. 2534  รางวัล ผู้มีอุปการคุณต่อห้องสมุด

                      หน่วยงานผู้มอบ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย    

.. 2536  รางวัล ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์

                      หน่วยงานผู้มอบ  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

.. 2536  รางวัล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                      หน่วยงานผู้มอบ  สภาฝึกหัดครู

.. 2536  รางวัล  ปริญญาบัตรครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมจิตวิทยา

                      หน่วยงานผู้มอบ  สถาบันราชภัฏเทพสตรี

.. 2537  รางวัล บุคคลดีเด่นสาขาพระสงฆ์

                      หน่วยงานผู้มอบ  มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบ็ญจา แสงมะลิ

.. 2537  รางวัล   มหิดลวรานุสรณ์

                      หน่วยงานผู้มอบ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

.. 2538  รางวัล  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

                      หน่วยงานผู้มอบ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.. 2540  รางวัล ปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

                      หน่วยงานผู้มอบ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.. 2540  รางวัล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

                      หน่วยงานผู้มอบ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

.. 2541  รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ

                      หน่วยงานผู้มอบ  กระทรวงศึกษาธิการ

.. 2541  รางวัล ผู้เผยแผ่วิปัสสนาดีเด่น

                      หน่วยงานผู้มอบ  พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

.. 2541  รางวัล บุคคลดีเด่นประเภทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา

                      หน่วยงานผู้มอบ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

.. 2544  รางวัล        พระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน  สาขาคุณธรรมและจริยธรรม

                      หน่วยงานผู้มอบ     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

.. 2545  รางวัล        ของดีเมืองไทย  ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

                      หน่วยงานผู้มอบ   กระทรวงมหาดไทย             

.. 2547  รางวัล        เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้น 1  เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ โครงการตามพระราชดำริด้วยดีตลอดมา

                      หน่วยงานผู้มอบ     สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

.. 2548  รางวัล        ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย  ด้านปรัชญา  ศาสนาและประเพณี

                          หน่วยงานผู้มอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

.. 2549  รางวัล  บัวทิพย์ 

                          หน่วยงานผู้มอบกองทุน ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ (กิตฺติทินน มหาเถระ)  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙

 

 

8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

                เข็มประกาศเกียรติคุณชั้น 1  เนื่องในโอกาสกระทำคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์

สูงยิ่งในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นเวลากว่า  10 ปี

 

        บทสรุป 

                จากการปฏิบัติของพระธรรมสิงหบุราจารย์  ทั้งภารกิจทั้ง  6  ด้าน  และงานสนอง

ทางราชการตามนโยบายในแต่ละช่วงเวลามีผลทำให้เกิดปัญหาในบุคคลแก้ปัญหาตนเอง  ปัญหาครอบครัวได้  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยังยืนด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดังปรากฏเป็นตัวอย่างในหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติ  ซึ่งได้พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันที่  15  สิงหาคมของทุกปี  ปัจจุบันมีจำนวน  19  เล่ม  ทั้งได้แนบตัวอย่างมาจำนวน  5  เล่ม 

(เล่มที่ 15 19)

                นับเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมดังพระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ให้ไว้ในโอกาสที่พระธรรมสิงหบุราจารย์

เจริญชนมายุครบ  72  พรรษาเมื่อปี 2543  ตอนหนึ่งว่า ที่ปรากฏตลอดมา...ท่านเจ้าคุณยังปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่โลกสม่ำเสมอ  ผู้รู้จักท่านได้ประโยชน์จากท่านตลอดมา

 

 

รายชื่อหนังสือที่พิมพ์เผยแผ่

โดย  วัดอัมพวัน  อำเภอพรหมบุรี   จังหวัดสิงห์บุรี

………………..

ลำดับที่                                   ชื่อหนังสือ                                                                     ปีที่เริ่มจัดพิมพ์

1.      กฎแห่งกรรม (ธรรมบรรณาการ งานฉลองสัญญาบัตรและพัดยศ)                        ..2531

2.      กฎแห่งกรรม วิปัสสนา สื่อ วิญญาณ                                                                      ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

3.      กฎแห่งกรรม วิปัสสนา สื่อ วิญญาณ ตอนที่ 2                                                        ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

4.      กฎแห่งกรรม วิปัสสนา สื่อ วิญญาณ ตอนที่ 3                                                        ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

5.      กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ (ฉบับพิเศษ) ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธม.โม              

         วัดอัมพวัน  เรื่องพุธโธโลยี  สติปัฏฐาน 4 ชี้เหตุกรรม                                              ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

6.      กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ  เล่ม  1 – 19                                                                       ..2530-2548

7.      กรรมกับอดีตแห่งกาลมรณะ                                                                                             ..2542

8.      การทำพระนิพานให้แจ้ง                                                                                                    ..2535

9.      แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หลักธรรมของผู้ครองเรือนและวิถีชีวิตของคน                   ..2516

10.   คนตายแล้วไปเกิดได้อย่างไรและปกิณกะเกร็ดความรู้ที่น่ารู้                                              ..2531

11.   คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระของพระภิกษุสามเณร ของสมเด็จพระธีรญาณมุนี 

         เจ้าคณะหนตะวันออก วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร

         รวบรวมโดยพระภาวนาวิสุทธิคุณ                                                                              ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

12.   คุณค่าของชีวิต                                                                                                                      ..2543

13.   คู่มือการฝึกอบรมพัฒนาจิต                                                                                                  ..2529

14.   คู่มือนักปราช์ญ รวบรวมจากพระศรีวิชิราภรณ์                                                                    ..2541

15.   คู่มือฝึกอบรมพัฒนาจิตพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน                                                     ..2527

16.   คู่มือวิธีสอนของสมเด็จพระบรมครูพระราชสุทธิญาณมงคล                                               ..2535

17.   คู่มือวิปัสสนาจารย์                                                                                                               ..2533

18.   คู่มือวิสุทธิธรรม และลำดับวิปัสสนาญาณ รวบรวมจากคณาจารย์                            

         ผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระ โดยพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน

         อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี                                                                                         ..2537

19.   ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ                                                                                                       ..2543

20.   ชีวิตนี้มีค่า คุณค่าของชีวิต                                                                                        ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

21.   ธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน                             ..2530

22.   ธรรมโอวาสของพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน                                        ..2529

23.   บทสวดมนต์ จัดพิมพ์เป็นบรรณาการเพื่อบูชาพระคุณ

         พระราชสุทธิญาณมงคล หลวงพ่อ (จรัญ ฐิตธม.โม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน            

         .พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในวาระชนมายุครบ 65 พรรษา 15 สิงหาคม 2536                         ..2536

24.   บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น                                                                                       ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

25.   บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตา พรหมวิหารภาวนา)                        

         และบทสวดมนต์อื่น ๆ                                                                                                        ..2533

26.   บทสวดมนต์และอานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ ของพระราชสุทธิญาณมงคล     

         เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (มีบทแปลด้วย)                    ..2537

27.   ประวัติและผลงานพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธม.โม)                  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

28.   พระคุณแม่                                                                                                                             ..2530

29.   พระพุทธเจ้าชนะมาร                                                                                                          ..2541

30.   พัฒนาคำกลอนสอนจิต                                                                                                       ..2526

31.   พัฒนาคำกลอนสอนจิตและมารยาทในสังคม                                                                ..2530

32.   พัฒนาคุณธรรมข้าราชการเพื่อยกระดับจิตใจข้าราชการ                                              ..2527

33.   พัฒนาจิต เพื่อ สู้ภัยเศรษฐกิจด้วยสติปัฎฐานสี่                                                              ..2542

34.   พัฒนามารยาทคำกลอนสอนจิต                                                                                        ..2533

35.   พุทธวิทัศน์                                                                                                                             ..2544

36.   พุทธศาสนาและปัญญาชนตะวันตก                                                                                ..2542

37.   พุทโธโลยี กำไรชีวิต ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มงคลชีวิต ทำดีตั้งแต่วันนี้                     ..2539

38.   พุทโธโลยี  แก้ปัญหาชีวิตด้วยการสวดพุทธคุณ                                                      ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

39.   พุทโธโลยี  แก้ปัญหาชีวิตด้วยการสวดพุทธคุณอานิสงส์ของการฝึกสติ                  

       พร 4 ประการ                                                                                                                       ..2539

40.   พุทโธโลยี  ขันติธรรม ขันธ์ 5                                                                                           ..2540

41.   พุทโธโลยี คติกรรมฐาน กรรมฐานพบพระ การเจริญพระกรรมฐานทำให้            ..2539

         ชีวิตรุ่งเรือง

42.   พุทโธโลยี คติธรรมจากการปฏิบัติธรรม ทำดีได้ดี                                              ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

43.   พุทโธโลยี คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้ กรรมฐานชำระจิต                                     ..2540

44.   พุทโธโลยี คนยืมเงินแล้วไม่คืนจะทำอย่างไร การพึ่งพาอาศัยกัน                      ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

45.   พุทโธโลยี คติพระกรรมฐาน                                                                                       ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

46.   พุทโธโลยี ความสุข ความทุกข์ ทำใจได้                                                                          ..2539

47.   พุทโธโลยี เจริญพระกรรมฐานได้อะไร กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร              

         กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิต                                                                                                     ..2539

48.   พุทโธโลยี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส            

       พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542                   ..2542

49.   พุทโธโลยี  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           ..2539

         เนื่องในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 50 ปี

50.   พุทโธโลยี  ชนะใจตน ชนะคนทั้งโลก ทำใจได้                                                     ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

51.   พุทโธโลยี ชีวิตนี้มีค่า  คุณค่าของชีวิต                                                                             ..2539

52.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก  กำไรชีวิต                                                                        ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

53.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก ทานน้ำใจ                                                                        ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

54.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก ทำใจได้                                                                            ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

55.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก  พระคุณแม่                                                                     ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

56.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก พระประจำใจ                                                                 ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

57.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก  รักลูก                                                                               ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

58.   พุทโธโลยี ชุดทางสายเอก วิถีชีวิตของคน                                                                ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

59.   พุทโธโลยี ญาติธรรม การพึ่งพาอาศัยกัน โลกในโลกนอก                                    ..2540

60.   พุทโธโลยี  แต่งใจลูก บทสวดถวายพรพระ                                                             ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

61.   พุทโธโลยี ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อุบายแก้จน                                                            ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

62.   พุทโธโลยี ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ คนยืมเงินแล้วไม่คืนให้จะทำอย่างไร                        

         ของหายาก  เศรษฐีเกิดเป็นลูกขอทานได้                                                                        ..2539

63.   พุทโธโลยี  ทางแห่งความสุข ความทุกข์                                                                  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

64.   พุทโธโลยี ทำดีได้ดี ใช้หนี้กรรม พัฒนาตน                                                              ..2540

65.   พุทโธโลยี  ธรรมะผู้สูงอายุ                                                                                         ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

66.   พุทโธโลยี ในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวัน                                 

         พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                              ..2543

67.   พุทโธโลยี ในโอกาสราชาภิเษกสมรสครบรอบ 50 ปี พระบาทสมเด็จ                   

         พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ                                          ..2543         

68.  พุทโธโลยี บทสวดมนต์ถวายพรพระ                                                                         ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

69.   พุทโธโลยี  บทสวดมนต์อภิมหามงคลคาถา                                                            ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

70.   พุทโธโลยี ปัญญาในตัว  สนิมในใจ ใจดีมีเมตตา                                                     ..2540

71.   พุทโธโลยี พระกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร                                                         ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

ลำดับที่                                   ชื่อหนังสือ                                                            ปีที่เริ่มจัดพิมพ์

72.   พุทโธโลยี พระกรรมฐานแก้ปัญหาชีวิต                                                                   ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

73.   พุทโธโลยี พระคุณแม่                                                                                                  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

74.   พุทโธโลยี พระคุณแม่ แต่งใจลูก รักวัวให้ผูก จงให้ความรักแก่ผู้อื่น                       

         แม้เขาไม่รักเรา                                                                                                                     ..2539

75.   พุทโธโลยี  พัฒนาจิต  ลดห้าว่าง สร้างห้าร่วม                                                              ..2540

76.   พุทโธโลยี มหัสจรรย์จากการปฏิบัติธรรม พระประจำใจ                                            ..2540

77.   พุทโธโลยี ร่วมรณรงค์ความคิด ผูกมิตรด้วยคุณธรรม การสร้างบารมีใน                ..2540

         การปฏิบัติธรรม

78.   พุทโธโลยี สร้างความดีแก่ชีวิต                                                                                   ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

79.   พุทโธโลยี  สวัสดีปีใหม่ มงคลชีวิต                                                                           ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

80.   พุทโธโลยี สิ่งที่ได้จากกการปฏิบัติพระกรรมฐาน                                                  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

81.   พุทโธโลยี แสงธรรมดีกว่าแสวงบุญ                                                                          ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

82.   พุทโธโลยี หลวงพ่อจรัญ เล่าเรื่อง หลวงพ่อเดิม                                                           ..2544

83.   พุทโธโลยี หลักธรรมของผู้ครองเรือน จงให้ความรักแก่ผู้อื่นแม้เขา                 ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

         ไม่รักเรา

84.   มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม                                                                                                 ..2541

85.   เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี                                                                                   ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

86.   สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา                                        ..2536

87.   หนังสือสวดมนต์ Buddhist Chanting พิมพ์ถายพระราชสุทธิญาณมงคล              

         (จรัญ  ฐิตธม.โม)  เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุจิตรา  รณรื่น (มีแปลภาษาอังกฤษ)      ..2536

88.   หนังสืออภิปรายทางโทรทัศน์ เรื่องการพัฒนาสังคมด้านศีลธรรมและจิตใจ

         โดยพระภาวนาวิสุทธิคุณและคณะ                                                                            ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

89.   หลักการฝึกสมาธิเพื่อการศึกษา                                                                                         ..2525

90.   หลักการพัฒนา สมภารวัด                                                                                              ..2529

91.   อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์                                                                                                           ..2544

92.   อยู่อย่างมีความสุข                                                                                                                ..2542

93.   อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณและบทสวดมนต์                                             ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

         ฯลฯ                                                                                                                                  

 

รายชื่อแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง

บรรยายธรรมโดย  พระธรรมสิงหบุราจารย์  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี

--------------------

รายชื่อแถบบันทึกภาพ

ลำดับที่                   ชื่อเรื่อง                        ลำดับที่                           ชื่อเรื่อง

       1            กฎแห่งกรรม                                                      2            กฎแห่งกรรมกับศีล 5

       3            กรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง                             4            ทำงานอย่างไรไม่ให้เครียด

       5            ทุกข์ใจแก้ได้ด้วยธรรมะ                                   6            บาปบุญมีจริงหรือ

       7            พุทธวิธีเตรียมตัวตาย                                         8            ยิ่งให้ยิ่งได้

       9            เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี                                      10           สมาธิเพื่อการศึกษาเด็ก

      11           หลวงพ่อไขปัญหาธรรม                                   12           อานิสงส์พุทธคุณ

รายชื่อแถบบันทึกเสียง

ลำดับที่                   ชื่อเรื่อง                          ลำดับที่        ชื่อเรื่อง

       1            กฎแห่งกรรม                                                      2            กฎแห่งกรรมกับศีล 5

       3            กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร                          4            กรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง

       5            กรรมการฐานแทนค่านิยม                               6            กระแสไฟฟ้าแห่งจิต

       7            กว่าจะพบความสุข                                             8            การกำหนดรู้หนอ

       9            การสร้างความดี                                                 10           ข้อคิดการทำบุญ

      11           ข้อคิดทำบุญวันเกิด                                            12           คติธรรมจากกรรมฐาน

      13           คนยืมเงินไม่คืนจะทำอย่างไร                         14           ควบคุมจิต

      15           ความเป็นอยู่ของชีวิต                                        16           ความเพียร

      17           ความรัก                                                                18           ความรักแห่งชีวิต

      19           ความสุขที่แท้จริง                                               20           ค้าขายได้ดีเพราะมีธรรม

      21           ค่าน้ำนม                                                              22           ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

      23           ชีวิตไม่สิ้นหวัง                                                   24           ใช้ธรรมนำสามีกลับใจ

      25           ใช้ธรรมะละความโกรธ                                   26           ญาติธรรม

      27           ตั้งใจจริง                                                              28           แต่งใจด้วยพระกัมมัฎฐาน

      29           ทางเลือกของชีวิต                                              30           ทำงานอย่างไรไม่ให้เครียด

      31           ธรรมมชาติของชีวิต                                          32           ธรรมะทำให้พ้นทุกข์

      33           ธารน้ำใจ                                                              34           บทสวดมนต์ธรรมจักร

      35           บาป บุญ มีจริงหรือ                                       36           แบบอย่างความดี

      37           ผลของกรรมดี                                                     38           ผลบุญ

      39           แผ่เมตตาข้ามทวีปช่วยแม่                                40           พื้นฐานของมนุษย์

      41           พุทธวิธีเตรียมตัวตาย                                         42           เมตตาธรรม

      43           ยิ่งให้ยิ่งได้ ตอนที่ 1                                          44           ยิ่งให้ยิ่งได้ ตอนที่ 2

      45           เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี                                      46           วงจรชีวิต

      47           วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน                           48           ศรัทธาด้วยปัญญา

      49           สงครามชีวิต                                                       50           สมบัติมนุษย์

      51           สมาธิเพื่อการศึกษาเด็ก                                     52           สร้างกุศลให้ตนเอง

      53           สร้างชีวิตให้มีคุณค่า                                          54           สร้างบุญให้เกิดสุข

      55           สร้างประโยชน์ใส่ตน                                       56           สอบกรรมฐาน                                               

       57           สามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก                             58        เส้นทางเดินแห่งชีวิต

      59           เสริมสร้างชีวิต                                                   60           แสงสว่างของจิต

      61           หนี้บุญคุณ                                                           62           หลวงพ่อไขปัญหาธรรม ตอนที่ 1

      63           หลวงพ่อไขปัญหาธรรม ตอนที่ 2                  64           หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ตอนที่ 1

      65           หลวงพ่อสอนกรรมฐาน ตอนที่ 2                  66           หลักประกันชีวิต

      67           อยู่อย่างไรให้เป็นสุข  ตอนที่ 1                       68           อยู่อย่างไรให้เป็นสุข ตอนที่ 2

      69           อริยะทรัพย์                                                          70           อานิสงส์พุทธคุณ